Dansk IT-Sikkerhed er magtpåliggende for os! Sikre IT løsninger må være et krav fra alle instanser i dag, så hacking, misbrug af passwords etc. kan undgås. Desværre er der ikke nogen god disciplin blandt flertallet, og det resulterer i tåbelige passwords – ja ligefrem i, at nogle er tumpede nok til at give deres hyppigt benyttede passwords til en konkurrent! Jo – det er faktisk set! Lad os stoppe her og blot bringe en oversigt over sider og artikler i stedet: