Sikker IT

Et sikkert valg uden virus og hackere

Kvinde udsat for vold

Sandheden er desværre, at vores samfund er blevet meget mere voldeligt i løbet af de sidste år. Vi hører oftere og oftere om forskellige straffesager, der handler om vold. Fysisk vold: Overfald, voldtægt, mord. Det er naturligvis ikke rart at tænke – eller høre – på. Det kan hænde for alle, at vi bliver udsat for vold. Af den ene eller den anden form. Derfor er det nødvendigt, at vi også ved, hvad vi skal gøre, hvis vi bliver udsat for vold. Vi skal selvfølgelig anmelde det til politiet. Gerningsmanden, der har overfaldet os, har begået en alvorlig forbrydelse. Han – eller hun – skal straffes. Men ikke kun det.

Advokat nødvendig

Vi skal også finde en advokat, som kan føre den efterfølgende retssag for os. Og det skal være en advokat, der ikke kun kender til strafferetten. Han – eller hun – skal også have god erfaring med erstatningssager. Det er nemlig sådan, at som offer for en voldelig handling – har du krav på offererstatning – se her. Det kan være lidt kompliceret at få gennemført et erstatningskrav. En advokat, der har erfaring med det, vil derfor være meget behjælpelig. Og ja, han vil naturligvis også sørge for, at du ikke skal se gerningsmanden under retssagen. Det kan nemlig være meget svært at skulle sidde på den anden side i retssalen og se på den person. Du har måske fået nogle følger af overfaldet, som bevirker, at du følelsesmæssigt slet ikke kan klare at se gerningsmanden. Det kan også tænkes, at du slet ikke kan deltage i retssagen, fordi du er indlagt som følge af overfaldet.

Hvem kan få offererstatning

Offererstatning kan også tildeles til de pårørende til et offer, som er gået bort efter et overfald. Her kan det også være meget svært, hvis de skal se gerningsmanden. Har du været offer for fysisk vold, så har du naturligvis anmeldt det til politiet. Men for at kunne få offererstatning så skal forbrydelsen være anmeldt inden for 72 timer. Det er faktisk ikke så lang tid. Kun 3 døgn. Du skal derfor ikke gå og overveje, om du vil anlægge sag. Men, og det er et vigtigt, men: Du skal også sørge for, at dit krav om erstatning bliver fremsat under retssagen, som følger. Det vil din advokat selvfølgelig sørge, for bliver gjort. Vi tænker ikke over det, men det krav skal nemlig inkluderes i den dom, som skal udmåles imod gerningsmanden.

Sager uden gerningsmand

Nu findes der tilfælde, hvor politiet ikke kan finde gerningsmanden. Hvad gør du så, når du vil have erstatning. Der findes noget, der hedder Erstatningsnævnet. Du kan anmelde dit krav inden for 2 år til det. Her er det absolut nødvendigt, at du får din advokat til at hjælpe dig.

Du tænker måske, at det bliver dyrt at få en advokat til at hjælpe dig. Det er dog sådan, at du har ret til at få en beskikket advokat. Du skal dog nævne, at du har brug for en advokat til politiet eller retten. Du skal ikke betale for en beskikket advokat. Han eller hun bliver betalt af staten. Advokaten vil hjælpe dig igennem hele retssagens forløb.