Sikker IT

Et sikkert valg uden virus og hackere

Vi troede, vi skulle gennem en længere og tung retssag sidste år, men via tilfældigheder blev vi bekendte med muligheden for mediation, som egentlig er et sørgeligt overset virkemiddel til at løse konflikter. Heldigvis fik vi muligheden, og det betød, at vi undgik en langsommelig sag i Retten, da vores konflikt med en leverandør skulle løses. Vi var også så heldige at finde en helt igennem fantastisk og professionel advokat, der fungerede som mediator – eller mægler: Advokat Marianne Bale i Herning.

Hvad er mediation?

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på. Uanset om der er to eller flere parter, løses konflikten ved dialog, hvor målet er at nå frem til en løsning, alle parter er tilfredse med, uanset hvor følelsesladet sagen måtte være.

At have en advokat til at sidde med ved bordet er faktisk en fordel, for så kan der hurtigt skabes klarhed over de juridiske aspekter. Endelig er advokater jo også trænede i at afsøge og belyse detaljer, og det er faktisk væsentligt.

Konflikten

Jeg kan ikke komme ind på detaljerne i den konflikt, der opstod mellem os og vores leverandør af IT sikkerhed, men den var grum, og der var en del på spil for begge parter.

Advokaten Marianne Bale

Det var faktisk en nær ven fra Lindholm Biler, der anbefalede, at vi tog kontakt til en mediator, som han selv havde brugt ved en tidligere lejlighed: Advokatfirmaet Bale i Herning. Hende tog vi så kontakt til telefonisk først. Jeg havde en god samtale med hende, og jeg følte mig meget tilpas med den måde, hun var på i telefonen. Jysk, fornuftig, empativ og samtidig hamrende professionel.

Heldigvis var vores modpart af samme opfattelse, og det lykkedes at sætte et møde op hos Marianne Bale i Herning den efterfølgende uge. Og det var virkelig en oplevelse!

Jeg har været med til en del retssager, men det her var helt anderledes. Her handlede det ikke om domfældelse – men om at skabe vindere ud af situationen. Vi forelagde hver især situationen for Marianne Bale, og efter at have hørt os, gik mediationen i gang.

Jeg skal nok spare dig for alle detaljerne, men hun var dælme god! Hun så veje videre for os, der ikke blot løste den knude, vi stod med, men som faktisk endte med, at vi i fællesskab har valgt at at redefinere samarbejdet med IT firmaet, så vi også fremover kan nyde godt af den erfaring, vi sammen har opbygget.